Okulumuzda verilen hizmetler arasında tiyatro ve kısa film etkinlikleri yer almaktadır. Bu etkinlikler öğrencilerin ilgi, beceri ve başarı düzeyleri dikkate alınarak belirli amaç ve hedefler çerçevesinde şekillenmektedir. Belirlenen amaç ve hedefler arasında öğrencilerin üretken birey olmalarını sağlamak, duygu ve düşüncelerini ifade etmeleri için tiyatroyu araç olarak kullanabilmelerine yardımcı olmak ve bu sayede benlik gelişimlerine katkıda bulunmak yer almaktadır. Ayrıca tiyatro, drama ve oyun gibi yollarla öğrencilerin grupla çalışma becerilerini geliştirmek, öğrencilere sosyalleşebilecekleri ortam hazırlamak, sorumluluk alabilen, üretebilen ve hayal edebilen yeni nesiller yetiştirmek belirlemiş olduğumuz önemli hedeflerimizdendir.

     Tiyatro ve kısa film etkinlikleri sayesinde öğrenciler rol oynama, taklit etme, doğaçlama yapma, bedenini kullanabilme, jest ve mimiklerini kullanabilme,  akıcı ve etkili konuşabilme becerilerini elde edebilmekte veya bu becerileri pozitif yönde geliştirebilmektedir.

     Tiyatro etkinlikleri öğrencilerin gündelik ve sosyal ortamlarda elde etmiş olduğu yaşantılardan yola çıkarak, bu ortamlarda açığa çıkan duygu ve düşünceleri dramatize etmelerini sağlar. Öğrencilerimizin seviyelerine uygun olarak yazılmış senaryoları kısa film tadında deneysel, imgesel, kurmaca ve canlandırma bölümlerine ayırarak 7-8 dakikalık gösterimler hazırlanmaktadır.

 Vermiş olduğumuz hizmetler arasında yer alan tiyatro ve kısa film etkinlikleri sonuç odaklı değil, süreç odaklıdır. Bu etkinliklerde bireysel gelişim perspektifli çalışmalar yapılmaktadır.

     Tiyatro ve kısa film etkinlik hizmetleri sunulurken öğrencilerin tiyatroyla ilgili olması, ezber yapabilme ve rol yapabilme becerisine sahip olması,, bireysel sorumluluklarının ve grup sorumluluklarının  bilincinde olması ayrıca disiplinli çalışma ortamına uygun olması gibi faktörler dikkate alınmaktadır.

     Sonuç olarak verilen tiyatro ve kısa film etkinlikleri sayesinde yaratıcılık becerisi gelişmiş, ana dilini doğru, akıcı ve etkili kullanabilen, grupla çalışabilme becerisine sahip, sanatsal becerileri gelişmiş, görev ve sorumluluk alabilen, bu alanda uzmanlaşmış kişi, oyuncu ya da sanatçılar hakkında genel kültür bilgisine sahip bireyler yetişmektedir.

Açı Ankara Koleji © 2018. Tüm Hakları Saklıdır.