Öğrencilerimizin yetenekleri doğrultusunda ilgi duydukları alanlarda bilgi ve becerilerinin gelişimlerini sağlamak için yaptıkları uğraşlar sonucu özgüven, dikkat ve üretkenliklerinin arttırılması hedeflenerek birliktelik ruhunun gelişmesiyle ufuk sahibi olması amaçlanmaktadır. 

Sosyal kulüp faaliyetlerimizle; öğrencilerimizin akademik, sportif ve sanatsal çerçeve içerisinde yeteneklerini geliştirerek kendine güvenen, düşünen, sorgulayan ve her açıdan donanımlı bireyler olmalarını sağlamaktayız.

Tüm öğrencilerimize istedikleri alanda çalışma imkanı sunarak,  okul içinde ve dışındaki sosyal durumlara uygun davranmayı öğrenirler. Böylelikle öğrencilerimizin özgüvenlerinin artmasına yardımcı olmaktayız. Okulumuzda sosyal kulüp faaliyetleri sanat okulu spor okulu ve dil okulu olarak ayrılmıştır.

Kulüp faaliyetlerinde öğrencilerimizi dönem başında tercih formu dağıtılır ve her alanda bir tercih yapması istenir. Kontenjan dâhilinde her okulda en az bir branşa öğrencilerimizin ataması kademe yöneticileri ve rehber öğretmenleri tarafından yapılır. Atamalarda öncelik öğrenci tercihleridir. Ancak kontenjanın sınırlı olduğu branşlarda öğrencilerin sonraki tercihlerine atama yapılabilir. Ayrıca öğrencilerin özel durumları varsa rehber öğretmeninin kanaatiyle farklı bir yol izlenebilir.

Açı Ankara Koleji © 2018. Tüm Hakları Saklıdır.