Duygu – Düşünce – Davranış


DUYGU VE DÜŞÜNCELER DAVRANIŞLARI NASIL ETKİLER?

‘’Eğer bir insan gerçekte o duyguları hissetmese bile, yüz hatlarını o duyguları hissettiği zamanki duruma getirirse, vücudu gerçekten bu duyguları hissediyormuş gibi tepki gösterir. Yani kalp atışları ve kan basıncı, o duruma uygun bir tepki göstererek artar. ‘’ -Prof. Dr. Paul Ekman (Telling Lies kitabı yazarı)

Zihin, beden-davranış ve duygular farklı yapılara sahip olsa da aynı bütünün parçalarıdır. İkisi bir bütünü oluşturur. Zihin ne düşünüyorsa birey bu doğrultuda davranışlarda bulunur. Davranışlar da aynı doğrultuda düşüncelerimizi etkiler. Bu iki etkenin dışında bir de duygu faktörü vardır. Duyguların da düşünce ve davranışlara etkisi oldukça fazladır. Olumsuz duygular olumsuz düşünceleri çağrıştırır. Olumsuz düşünceler de olumsuz yönde ilerleyen davranışları başlatır. Bazen olumsuz davranışlar da duygu ve düşünceleri tetikleyebilmektedir. Depresyonda olan insanların genellikle omuzları çökmüş şekilde yürüdüğüne ya da herhangi bir sosyal etkinlikte bulunmak istemediklerine hiç şahit oldunuz mu? Olumsuz duygulardan kaçmak için yaptıkları bilinçli veya bilinçsiz davranışlar da bu döngünün devam etmesinde etkili olabilmektedir. İşte tüm bu sebeplerden dolayı bu üç etken birbiri ile oldukça yakından ilişkilidir.

Olumsuz düşünceler gibi olumlu düşünceler dolayısıyla da olumlu davranışlar, olumlu duygulardan doğar ve etkilenir. Başarmak için önünüzdeki engel eğer duygu ve düşünceleriniz ise bunu düzenlemek isteyebilirsiniz. Neler yapılması gerektiğine geçmeden önce başarının tanımını incelemekte fayda var.

Başarı, ulaşılmak istenen hedef doğrultusunda çaba harcamak ve bu çabaların karşılığını istendik şekilde almak olarak tanımlanabilir. Aslında tanımlar bireylerin kişilik özelliklerine, geçmiş yaşantılarına, yeteneklerine, ilgi alanlarına göre farklılaşabilir. Bu sebeple aslında tanım herkese göre farklılaşabilmektedir. Birisi için sınavdan 90 almayı istemek ve bu doğrultuda çalışmak başarı iken başka biri için düzenli çalışmaya başlamak bir başarıdır. Fakat değişmeyen tek şey bir amaç uğruna çaba harcamaktır.

Amaçlarımıza ulaşabilmek için, düşüncelerimizi ve duygularımızı amaçlarımız doğrultusunda yönlendirmek gerekir. Bu sebeple olumsuz duygu ve düşüncelerimizi hayatımızdan uzaklaştırmamız gerekir.

Peki bunu nasıl yapabiliriz?

Öncelikle olumsuz duyguları olumlu hale çevirmek için:

1-Olumsuz duyguların hangi zaman, mekan ve durumlarda meydana geldiğine dikkat etmek gerekir.

2- Sosyal etkinliklere gitmek için kendinize fırsat verebilirsiniz. Çünkü başta istemeseniz bile bir etkinlikte bulunmak duygudurumunuz üzerinde oldukça olumlu etkiler oluşturacaktır.

3- Yürüyüş gibi vücudunuzu fazla yormayacak sportif faaliyetler yapabilirsiniz. Yapılan araştırmalara göre hafif düzey fiziksel aktivitelerde bulunmak mutluluk hormonu olarak bilinen ‘’serotonin’’ hormonunun salgılanmasını artırmaktadır. Hissettiğiniz olumsuz duyguların çalışmalarınız önünde engel oluşturduğunu düşünüyorsanız yürüyüş yapmanın tam da sırası olabilir.

4-Size rahatsızlık veren durumu zihninizde canlandırıp, olumsuz ve genellikle kısık iç konuşmalarınızın sesini tamamen kısmanız gerekir.

5-Olumsuz olan duygularınızın yerine alternatif olumlu duyguları yerleştirmeniz faydalı olabilir.

Eğer bu maddeleri gerçekleştirmek size zor geliyorsa ya da yapamam diye düşünüyorsanız, korkularınızın yapabileceklerinizin önünde oluşturduğu engelleri kaldırmanızda size yardımcı olması için okulunuzdaki rehber öğretmenlerinizden yardım isteyebilirsiniz.

PSİKOLOG- REHBER ÖĞRETMEN

SELNUR AKDOĞAN

Açı Ankara Koleji © 2018. Tüm Hakları Saklıdır.